Νέα / Ανακοινώσεις

  • Homepage
  • Άρθρα
  • 50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ MOTION

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΗΣ MOTION

Η Εκπτωτική Προσωποποιημένη Έξυπνη Κάρτα της Motion εκδίδεται σε φοιτητές (ανεξαρτήτως υπηκοότητας) Πανεπιστήμιων και Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (Δημόσιων και Ιδιωτικών) και σε φοιτητές του εξωτερικού.

Η έκδοση γίνεται στα δύο γραφεία του ΟΣΕΑ στο Παραλίμνι, εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή ένα από τα 4 ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κύπρου (ακολουθεί λίστα),

ή 2) φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένες (Δημόσιες) Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου (ακολουθεί λίστα),

ή 3) φοιτητική ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία έχει εκδοθεί είτε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου είτε από αρμόδιο οργανισμό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους,

ή 4) Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές η οποία έχει εκδοθεί είτε από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου είτε από αρμόδιο οργανισμό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους.

Τα εγκεκριμένα (Δημόσια ή Ιδιωτικά) Πανεπιστήμια της Κύπρου από τα οποία γίνονται δεκτές οι φοιτητικές ταυτότητες για την έκδοση Εκπτωτικής Προσωποποιημένης Έξυπνης Κάρτας της Motion είναι τα ακόλουθα:

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου

2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)

3. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Α.Π.Κυ.

4. Πανεπιστήμιο Frederick

5. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

6. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

7. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος

8. University UCLan Cyprus

9. Philips University

10. American University of Cyprus (AUCY)

Οι εγκεκριμένες (Δημόσιες) Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου από τις οποίες γίνονται δεκτές οι φοιτητικές ταυτότητες για την έκδοση Εκπτωτικής Προσωποποιημένης Έξυπνης Κάρτας της Motion είναι οι ακόλουθες:

1. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Λευκωσία)

2. Δασικό Κολέγιο

3. Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (Λευκωσία)

4. Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ)

5. Σχολή Ξεναγών

Οι βεβαιώσεις εγγραφής των πιο πάνω σχολών, θα γίνονται αποδεκτές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Από τον Νοέμβριο και έπειτα απαραίτητη θα είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για φοιτητές!

Δεκτές για την έκδοση Εκπτωτικής Προσωποποιημένης Έξυπνης Κάρτας της Motion γίνονται και οι ψηφιακές φοιτητικές ταυτότητες των εγκεκριμένων Πανεπιστημίων και Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου, καθώς επίσης και οι ψηφιακές Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων για φοιτητές.

elGreek