Εισιτήρια

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

(ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΟΣΕΑ)

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ)

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου (Εταιρίες: CPT - Λάρνακας, CPT - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΟΣΕΑ)

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ

Οι τιμές για τα Φοιτητικά Εισιτήρια (ΟΣΕΑ) είναι 50% των Κανονικών Εισιτηρίων (ΟΣΕΑ) – (Κατηγορία 1)

50% έκπτωση σε όλα μας τα δρομολόγια σε:

* Φοιτητές Πανεπιστήμιων ανεξαρτήτως υπηκοότητας οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κύπρου (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή από εγκεκριμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιες), ή Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν την Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές του εξωτερικού οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή, Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων για φοιτητές η οποία εκδίδεται από αρμόδιο οργανισμό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους, ή την φοιτητική τους καρτα η οποία είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές και περιλαμβάνει το αντίστοιχο λογότυπο.

ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ:

Έγκυρη θεωρείται η Φοιτητική Ταυτότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

  • πρόσφατη φωτογραφία κατόχου
  • το όνομα του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που την έχει εκδόσει
  • ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2022-2023)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ)

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου (Εταιρίες: CPT - Λάρνακας, CPT - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου

Οι τιμές τα Φοιτητικά Εισιτήρια (Παγκύπρια) είναι 50% των Κανονικών Εισιτηρίων (Παγκύπρια) – (Κατηγορία 2)

50% έκπτωση σε όλα μας τα δρομολόγια σε:

* Φοιτητές Πανεπιστήμιων ανεξαρτήτως υπηκοότητας οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κύπρου (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή από εγκεκριμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιες), ή Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν την Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές του εξωτερικού οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή, Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων για φοιτητές η οποία εκδίδεται από αρμόδιο οργανισμό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους, ή την φοιτητική τους καρτα η οποία είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές και περιλαμβάνει το αντίστοιχο λογότυπο.

ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ:

Έγκυρη θεωρείται η Φοιτητική Ταυτότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

  • πρόσφατη φωτογραφία κατόχου
  • το όνομα του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που την έχει εκδόσει
  • ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2022-2023)
ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:
* Σε όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕΑ γίνονται δεκτά και τα Παγκύπρια Εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) που εκδίδονται από τις υπόλοιπες εταιρίες λεωφορείων στην Ελεύθερη Κύπρο (Εταιρίες: CPT – Λάρνακας, CPT – Λευκωσίας, ΕΜΕΛ – Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ – Πάφου, Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου).
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΕΓΚΥΡΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Σε περίπτωση που επιβάτης εντοπισθεί, σε τυχόν έλεγχο από ελεγκτές του ΟΣΕΑ ή της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), να μην έχει στη κατοχή του έγκυρο εισιτήριο θα του επιβάλλεται επιτόπου πρόστιμο. Το πρόστιμο θα πρέπει να πληρώνεται επιτόπου, στον ελεγκτή, ο οποίος θα εκδίδει και σχετική απόδειξη.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

* Παιδιά κάτω των 6 ετών,

* Στρατιώτες και συμβασιούχοι οπλίτες (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς Κύπρου που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη την στρατιωτική τους ταυτότητα ή την βεβαίωση από τον Φορέα στον οποίο υπηρετούν εναλλακτική θητεία, η οποία αναγράφει την ημερομηνία τερματισμού της θητείας τους,

* Συνταξιούχοι που είναι δικαιούχοι του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη την Κάρτα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και νοούμενου ότι δεν λαμβάνουν στα πλαίσια του Σχεδίου Ενίσχυσης οποιοδήποτε βοήθημα για διακινήσεις με οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές,

* Ο λήπτης και τα μέλη της οικογένειας του (ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών) που λαμβάνει Δημόσιο Βοήθημα από το Γραφείο Ευημερίας, που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη κάρτα ή βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας και νοούμενου ότι δεν λαμβάνουν στα πλαίσια του Δημοσίου Βοηθήματος οποιοδήποτε βοήθημα για διακινήσεις με οδικές επιβατικές μεταφορές σε τακτικές γραμμές,

* Άτομα σε αναπηρικά καροτσάκια,

* Τυφλοί (οι οποίοι δύναται να συνοδεύονται και από σκύλο οδηγό – guide dog),

* Συνοδοί τυφλών ατόμων ή ατόμων σε αναπηρικά καροτσάκια (νοείται στην παρουσία των ατόμων που συνοδεύονται),

* Δικαιούχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας και οι συνοδοί τους, όπου στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας υπάρχει η σήμανση «Α» (Assistant) η οποία καταδεικνύει την ανάγκη συνόδου,

* Ειδικές ομάδες που συμφωνούνται μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Παραχωρησιούχου που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδότη κάρτα ή κατάλληλη βεβαίωση,

* Μαθητές Προδημοτικής και Δημοτικής Δημόσιας Εκπαίδευσης που μεταφέρονται σε λεωφορεία που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ:

* Φοιτητές Πανεπιστήμιων ανεξαρτήτως υπηκοότητας οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή φοιτητική ταυτότητα από εγκεκριμένο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Κύπρου (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή από εγκεκριμένες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιες), ή Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν την Φοιτητική Ταυτότητα που είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων η οποία εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

* Φοιτητές του εξωτερικού οι οποίοι φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή, Ευρωπαϊκή Καρτα Νέων για φοιτητές η οποία εκδίδεται από αρμόδιο οργανισμό άλλου Ευρωπαϊκού κράτους, ή την φοιτητική τους καρτα η οποία είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές και περιλαμβάνει το αντίστοιχο λογότυπο,

* Άτομα ηλικίας 6 έως 18 ετών:
– μέχρι την ηλικία των 12 ετών (μέχρι ύψος 1.2 μέτρων) δεν χρειάζεται η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου οποιουδήποτε δικαιολογητικού,
– από 13 έως και 18 ετών, με την χρήση προσωποποιημένης έξυπνης κάρτας την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων με την παρουσίαση στον Εκδοτή πολιτικής ή μαθητικής ταυτότητας. Οι χρήστες, οι οποίοι είναι μαθητές, δύνανται να αγοράζουν και να φορτώνουν στην προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα τους μηνιαίο μαθητικό εισιτήριο €10.00 το οποίο θα ισχύει μόνο στην γεωγραφική περιοχή που εκδίδεται. Όλοι οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των τελειόφοιτων μαθητών, δικαιούνται να προμηθεύονται μαθητικά εισιτήρια και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Για Ιούλιο 2023 μέχρι 4 Ιουλίου 2030 η εν λόγω μεταβατική πρόνοια του μαθητικού εισιτηρίου των €10.00 δεν θα ισχύει και θα ισχύει το 50% καταβολής της αξίας του κομίστρου σε όλους τους διαθέσιμους τύπους εισιτηρίων,

* Δικαιούχοι κοινωνικής πρόνοιας που φέρουν προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από σημεία πώλησης εισιτηρίων εφόσον παρουσιάσουν στον Εκδοτή την Κοινωνική τους Κάρτα ή Βεβαίωση Δικαιούχου Κοινωνικής Κάρτας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Οι τακτικοί χρήστες από Ιούλιο 2020 μέχρι Ιούνιο 2023 συμπεριλαμβανομένων, δύνανται να αγοράζουν και να φορτώνουν στην προσωποποιημένη έξυπνη κάρτα τους μηνιαίο εισιτήριο €20.00 το οποίο θα ισχύει μόνο στην γεωγραφική περιοχή που εκδίδεται. Για Ιούλιο 2023 μέχρι 4 Ιουλίου 2030 η εν λόγω μεταβατική πρόνοια δεν θα ισχύει και θα ισχύει το 50% καταβολής της αξίας του κομίστρου σε όλους τους διαθέσιμους τύπους εισιτηρίων.


Άλλες Ομάδες Πληθυσμού που καταβάλουν μειωμένο κόμιστρο:

* για οικογένειες με περισσότερα από δυο παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στην μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το κόμιστρο που καθορίζεται στην παράγραφο που αφορά τα άτομα ηλικίας 6 έως 18 ετών για μηνιαίο μαθητικό εισιτήριο μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής κομίστρου για αντίστοιχο εισιτήριο,

* για πολύτεκνες οικογένειες, με περισσότερα από ένα παιδιά να φοιτούν ταυτόχρονα στην μέση και τεχνική δημόσια εκπαίδευση, καταβάλλεται το κόμιστρο που καθορίζεται στην παράγραφο που αφορά τα άτομα ηλικίας 6 έως 18 ετών για μηνιαίο μαθητικό εισιτήριο μόνο για το ένα παιδί και εξαιρούνται τα υπόλοιπα παιδιά από την υποχρέωση καταβολής κομίστρου για αντίστοιχο εισιτήριο.


Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να εξασφαλίσουν από Σημεία Πώλησης Εισιτήριων του Παραχωρησιούχου το ένα εισιτήριο που αντιστοιχεί στο μηνιαίο κόμιστρο που καθορίζεται στην παράγραφο που αφορά τα άτομα ηλικίας 6 έως 18 ετών, το οποίο θα φορτώνεται στην προσωποποιημένη έξυπνη καρτα με την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών. Για τα υπόλοιπα παιδιά οι προσωποποιημένες έξυπνες κάρτες θα φορτώνονται ταυτόχρονα με μηνιαίο τίτλο εισιτηρίου που θα έχει μηδενική αξία και θα ισχύει για την ίδια χρονική περίοδο με το εισιτήριο για τον οποίο καταβάλλεται το κόμιστρο.


Οι προσωποποιημένες έξυπνες κάρτες εκδίδονται βάση των όρων και κανονισμών που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.motionbuscard.org.cy

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

*  Στα Μονοήμερα εισιτήρια (Kανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας για την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 10/07/2022).

Τα μονοήμερα εισιτήρια ισχύουν για μία μέρα (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη 10/07/2019, ισχύει μέχρι την Πέμπτη 11/07/2019 στις 04:00 το πρωί)


* Στα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 13/07/2022).

Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη 06/07/2022, ισχύει μέχρι την Τετάρτη 13/07/2022 στις 04:00 το πρωί)


* Στα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 10-07-2022).

Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν για ένα μήνα – από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα στις 04:00 το πρωί (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 10-06-2022, ισχύει μέχρι τις 10-07-2022 στις 04:00 το πρωί)


* Στα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια (για παράδειγμα: 01-01-2023).

Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν για ένα χρόνο – από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους στις 04:00 το πρωί (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί την 01-01-2022, ισχύει μέχρι τις 01-01-2023 στις 04:00 το πρωί

elGreek