Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΣΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕΑ είναι το Ανώτατο Διοικητικό και το κατ’ εξοχήν Αποφασιστικό Οργανο του Οργανισμού. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία, στην διαχείριση της περιουσίας και γενικά στην όλη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των στόχων του Οργανισμού.

Το Δ.Σ. αποτελείται από τα πιό κάτω μέλη :


ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΞΕΝΟΦΩΝ  ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗ
ΔΩΡΟΣ  ΠΕΤΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΡΑΚΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ  ΤΣΙΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΩΤΗΣ ΤΣΙΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΚΑΣ
ΛΟΙΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑ
ΧΑΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ

Οικονομικός  Σύμβουλος : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΣ


Ανεξάρτητοι  Ελεγκτές : TRIAROS, NEOS & CO LTD

elGreek