Λεπτομέρειες Είδησης
ΕΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Wednesday, November 18, 2020
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο (ανεξαρτήτως υπηκοότητας), ότι για να δικαιούνται την φοιτητική έκπτωση του 50% θα πρέπει να προσκομίζουν στον οδηγό λεωφορείου τις Βεβαιώσεις Εγγραφής των σχολών τους όταν αγοράζουν τα εισιτήρια τους.

Οι Βεβαιώσεις Εγγραφής των σχολών θα γίνονται αποδεκτές μόνο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου!

Από την 1η Νοεμβρίου και μετά, οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν την φοιτητική ταυτότητα της σχολής τους, ή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα) που εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Τα Πανεπιστήμια (Δημόσια και Ιδιωτικά) από τα οποία θα γίνονται δεκτές και οι φοιτητικές ταυτότητες των Πανεπιστημίων καθώς επίσης και οι Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων (Φοιτητικές Ταυτότητες) που εκδίδονται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) είναι τα ακόλουθα:

* Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
* Πανεπιστήμιο Frederick
* Πανεπιστήμιο Νεάπολης
* University of Central Lancashire – (UCLAN) Cyprus
* Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Οι υπόλοιπες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τις οποίες θα γίνονται δεκτές και οι φοιτητικές ταυτότητες των σχολών καθώς επίσης και οι Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων (Φοιτητικές Ταυτότητες) που εκδίδονται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) είναι οι ακόλουθες:

* Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
* Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ)
* Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
* Σχολή Ξεναγών

Όλοι οι υπόλοιποι φοιτητές, οι οποίοι δεν φοιτούν στα πιο πάνω Πανεπιστήμια και Σχολές, θα δικαιούνται την έκπτωση του 50% μόνο εφόσον προσκομίζουν στον οδηγό λεωφορείου την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα) που εκδίδεται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων (Φοιτητική Ταυτότητα) εκδίδεται από τον ΟΝΕΚ σε φοιτητές που φοιτούν στις ακόλουθες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτερης Εκπαίδευσης. Επισυνάπτεται ο σχετικός κατάλογος που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας στην ιστοσελίδα του:


http://www.highereducation.ac.cy/gr/private-institutions-tertiary-education.html?fbclid=IwAR3PEA2IA8qsQYb_qg1_-hVmS3waOwI6rWHWpiXNgtLPmPwE3PLqXY9crDg


Πότε μια φοιτητική ταυτότητα θεωρείται έγκυρη;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική ταυτότητα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω:

- Πρόσφατη φωτογραφία κατόχου.
- Όνομα Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που την έχει εκδώσει.
- Ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2020-2021).


Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης