ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ


ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΣΕΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

 - Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
 

  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ)


- Ισχύει για μία διαδρομή, σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει μόνο σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

                                                                                  
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΒΡΑΔΙΝΟ)


- Ισχύει για μια διαδρομή, σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει μόνο σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για μια μέρα (απο την ώρα αγοράς του μέχρι τις 04:00 το πρωί της επόμενης μέρας) σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Iσχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες μέρες από την ημερομηνία έκδοσης
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 04:00 το πρωί),
σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΜΗΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα μήνα (από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα στις 04:00 το πρωί - για παράδειγμα: από 10-06-2012 μέχρι τις 10-07-2012 στις 04:00 το πρωί), σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ΧΡΟΝΙΑΙΟ

- Ισχύει για ένα χρόνο (από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου χρόνου στις 04:00 το πρωί - για παράδειγμα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 04:00 το πρωί της 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους), σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές διαδρομές (διαδρομές που εκτελούνται από τις 21:00 το βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:  ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ 
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας,  ΟΣΕΛ - Λευκωσίας,  ΕΜΕΛ - Λεμεσού,  ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου

 

               

ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ

 - Ισχύει για μια μέρα, (απο την
ώρα αγοράς του μέχρι τις 04:00
το πρωί της επόμενης μέρας) σε
όλες τις εταιρίες λεωφορείων
της Ελεύθερης Κύπρου.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 05:30 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

  - Ισχύει και σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
     
ΕΦΤΑΗΜΕΡΟ

- Ισχύει για εφτά συνεχόμενες
μέρες από την ημερομηνία
έκδοσης (για παράδειγμα: αν το
εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη,
ισχύει μέχρι την επόμενη
Τετάρτη στις 04:00 το πρωί), σε
όλες τις εταιρίες λεωφορείων
της Ελεύθερης Κύπρου.

- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 05:30 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε
Βραδινές διαδρομές 
(διαδρομές που εκτελούνται
από τις 21:00 το βράδυ μέχρι
τις 04:00 το πρωί).
 
 


ΜΗΝΙΑΙΟ

 -  Ισχύει για ένα μήνα (από την 
ημερομηνία έκδοσης μέχρι την
αντίστοιχη ημερομηνία του
επόμενου μήνα στις 04:00
το πρωί - για παράδειγμα: 
από  
10-06-2012 μέχρι τις 
10-07-2012 στις 04:00 το
πρωί) σε όλες τις εταιρίες
λεωφορείων της Ελεύθερης
Κύπρου.

 - Ισχύει για απεριόριστο αριθμό
διαδρομών.

- Ισχύει σε Ημερήσιες διαδρομές
(διαδρομές που εκτελούνται
από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις
21:00 το βράδυ).


- Ισχύει και σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).

 


ΕΤΗΣΙΟ

  -  Ισχύει για ένα χρόνο (από
την ημερομηνία έκδοσης μέχρι
την αντίστοιχη ημερομηνία του
επόμενου χρόνου στις 04:00 το
πρωί - για παράδειγμα από την
1η Ιανουαρίου μέχρι τις 04:00
το πρωί της 1ης Ιανουαρίου του
επόμενου έτους), σε όλες
τις εταιρίες λεωφορείων της
Ελεύθερης Κύπρου.


- Ισχύει για απεριόριστο αριθμό διαδρομών.

 - Ισχύει σε Ημερήσιες
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 05:30 το
πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ).

- Ισχύει και σε Βραδινές
διαδρομές (διαδρομές που
εκτελούνται από τις 21:00 το
βράδυ μέχρι τις 04:00 το πρωί).
 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΟΣΕΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ Οι τιμές των Φοιτητικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ είναι 50% των Κανονικών Εισιτηρίων ΟΣΕΑ (κατηγορία 1)


Οι Φοιτητές Πανεπιστημίων ανεξαρτήτως υπηκοότητας που θα δικαιούνται 50% έκπτωση στα κόμιστρα είναι αυτοί που θα επιδεικνύουν έγκυρη Φοιτητική Ταυτότητα των εξής Πανεπιστημίων: Παν. Κύπρου -Τεχνολογικό Παν. Κύπρου -Ανοικτό Παν. Κύπρου -Ευρωπαϊκό Παν. Κύπρου -Πανεπιστήμιο Frederic -Παν. Νεάπολης -Παν. Λευκωσίας -Univ. of Central Lancashire / Cyprus, καθώς επίσης και οι κάτοχοι έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για Φοιτητές (ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει εκδοθεί η κάρτα).


ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2012-2013)

 


  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:  ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται από τον ΟΣΕΑ
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια εντός όλων των υπόλοιπων Επαρχιών της Ελεύθερης Κύπρου
  (Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας, ΟΣΕΛ - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου)
- Ισχύουν σε όλα τα δρομολόγια των Υπεραστικών Λεωφορείων Κύπρου
Οι τιμές των Φοιτητικών Παγκύπριων Εισιτηρίων είναι 50% των Κανονικών Παγκύπριων Εισιτηρίων (κατηγορία 2)


Οι Φοιτητές Πανεπιστημίων ανεξαρτήτως υπηκοότητας που θα δικαιούνται 50% έκπτωση στα κόμιστρα είναι αυτοί που θα επιδεικνύουν έγκυρη Φοιτητική Ταυτότητα των εξής Πανεπιστημίων: Παν. Κύπρου -Τεχνολογικό Παν. Κύπρου -Ανοικτό Παν. Κύπρου -Ευρωπαϊκό Παν. Κύπρου -Πανεπιστήμιο Frederic -Παν. Νεάπολης -Παν. Λευκωσίας -Univ. of Central Lancashire / Cyprus, καθώς επίσης και οι κάτοχοι έγκυρης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για Φοιτητές (ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχει εκδοθεί η κάρτα).


ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κατω:

- πρόσφατη φωτογραφία κατόχου

- όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδόσει

- ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2012-2013) 


ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΕΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΤΑ:

* Σε όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕΑ γίνονται δεκτά και τα Παγκύπρια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά)
που εκδίδονται από τις υπόλοιπες εταιρίες λεωφορείων στην Ελεύθερη Κύπρο
(Εταιρίες: Ζήνωνας - Λάρνακας, ΟΣΕΛ - Λευκωσίας, ΕΜΕΛ - Λεμεσού, ΟΣΥΠΑ - Πάφου, Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου).


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:


* Παιδιά κάτω των 6 χρονών ανεξαρτήτως υπηκοότητας ταξιδεύουν δωρεάν

* Κύπριοι στρατιώτες ταξιδεύουν δωρεάν - όταν δείξουν στρατιωτική ταυτότητα

* Κατόχοι Κοινωνικής Κάρτας και παιδιά κάτω των 18 ετών ανεξαρτήτως υπηκοότητας θα δικαιούνται 50% έκπτωση στα κόμιστρα (για παιδία από 13 έως και 18 ετών είναι απαραίτητη η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου πολιτικής ή μαθητικής ταυτότητας)

* Σε περίπτωση έλεγχου θα καταβάλλεται επιτόπου πρόστιμο σε επιβάτες που δεν θα έχουν
   στην
 κατοχή τους έγκυρο εισιτήριο
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:


- Σε όλα τα Μονοήμερα εισιτήρια (Kανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας για την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 10/07/2012 ).

- Σε όλα τα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 10/07/2012 ).
Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Τετάρτη, ισχύει μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 04:00 το πρωί)

- Σε όλα τα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 09-07-2012 ).
Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου μήνα στις 
04:00 το πρωί.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 10-06-2012, ισχύει μέχρι τις 10-07-2012 στις 04:00 το πρωί).


- Σε όλα τα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της μέρας μέχρι την οποία ισχύουν τα εισιτήρια ( για παράδειγμα: 01-01-2013).
Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του επόμενου έτους στις 04:00 το πρωί.
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί την 01-01-2012, ισχύει μέχρι τις 01-01-2013 στις 04:00 το πρωί)

Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Διαγωνισμός 01Διαγωνισμός 02
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης