Λεπτομέρειες Είδησης
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ
Friday, January 17, 2014
 

Από 2 Οκτωβρίου 2013 όλοι οι μαθητές των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων πρέπει να πληρώνουν κόμιστρο για τη χρήση του σχολικού λεωφορείου.

Οι μαθητές των Δημόσιων Σχολείων έχουν τις ακόλουθες επιλογές:
  

              1.     Να αγοράζουν το ειδικό Μαθητικό Μηνιαίο Εισιτήριο των €15.

(Το εισιτήριο αυτό θα ισχύει μόνο για τις ειδικές μαθητικές διαδρομές προς και από τα Δημόσια Σχολεία και για τα ΚΙΕ. Δεν θα ισχύει για τις υπόλοιπες τακτικές γραμμές λεωφορείων.)

 

2.     Να αγοράζουν το εισιτήριο που χρησιμοποιείται γενικά για όλες τις τακτικές γραμμές λεωφορείων.

(Το εισιτήριο αυτό θα ισχύει για όλες τις τακτικές γραμμές λεωφορείων, για τις ειδικές μαθητικές διαδρομές και για τα ΚΙΕ.)

 

 Για τους μαθητές, οι τιμές των εισιτηρίων αυτών θα είναι οι πιο κάτω:

 

Είδος Εισιτηρίου

Μονής διαδρομής

Ημερήσιο

Εφταήμερο

Μηνιαίο

(30 μέρες)

Ετήσιο

Κόμιστρο

€0.75

€2.50

€7.50

€20

€200

  

Πώληση εισιτηρίων γίνεται στα πιο κάτω σημεία πώλησης:

- Κεντρικά Γραφεία ΟΣΕΑ (66 Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παραλίμνι)

- Γραφείο Πληροφοριών ΟΣΕΑ (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Παραλίμνι)

 

Εισιτήρια πωλούνται και σε όλα τα λεωφορεία από τους οδηγούς

 

Δικαιούχοι Δωρεάν Μετακίνησης: Ανακοίνωση Τμήματος Οδικών Μεταφορών

Με βάση τη Γνωστοποίηση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων που δημοσιεύτηκε στις 11.12.2013, με αρ. Κ.Δ.Π. 435/2013, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για σκοπούς υλοποίησης του μέτρου παραχώρησης εισιτηρίων για τις ειδικές μαθητικές διαδρομές (αξίας €15 χωρίς τη καταβολή κομίστρου) για κάθε παιδί πέραν των δύο για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα στη μέση δημόσια εκπαίδευση, πληροφορεί τα ακόλουθα:
 
1   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποτείνονται στα επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών προσκομίζοντας τα ακόλουθα:
α.  Βεβαιώσεις φοίτησης των παιδιών τους σε σχολεία Μέσης δημόσιας εκπαίδευσης.
β.  Αντίγραφα πολιτικής ταυτότητας των ίδιων καθώς και των παιδιών για τα οποία θα υποβληθούν βεβαιώσεις φοίτησης, ή αντίγραφο κάρτας πολύτεκνου/ πενταμελούς οικογένειας στο οποίο να φαίνονται τα στοιχεία του κηδεμόνα και των παιδιών.
 
2   Οι λειτουργοί του Τμήματος Οδικών Μεταφορών οι οποίοι θα εξυπηρετούν τους ενδιαφερόμενους είναι οι ακόλουθοι ανά επαρχιακό Γραφείο:
·     Λευκωσία: Αντώνης Σιαμμάς – τηλ. 22402010
·     Λεμεσός: Μάριος Χριστίδης – τηλ. 25870512
·     Λάρνακα: Αλεξάνδρα Ευθυμίου – τηλ. 24813426
                      Παναγιώτα Νικολάου – τηλ. 24813419
      Πάφος: Κυριακή Κυριάκου – τηλ. 26821335
·     Αμμόχωστος: Αγγελίνα Τσούκκα – τηλ. 23815167


Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Διαγωνισμός 01Διαγωνισμός 02
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης